/4

Báo cáo tham luận công tác chủ nhiệm

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 776|Tải về: 10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO THAM LUẬN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GD TOÀN DIỆN HỌC SINHI. Đặc điểm những thuân lợi, khó khăn của công tác giáo viên chủ nhiệm: 1. Thuận lợi:- Bản thân GVCN được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, được học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đã công tác chủ nhiệm lâu năm trong trường.- Đối với học sinh: đa số HS là con em nông thôn nên ít bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội. 2. Khó khăn:- Giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh cá biệt.- Bản thân một số học sinh chưa xác định được nhiệm vụ học tập và rèn luyện của chính mình dẫn đến lười học, mải chơi. - Đa số HS thuộc hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc...