/4

Báo cáo tham luận công tác chủ nhiệm

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1282|Tải về: 12

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO THAM LUẬN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GD TOÀN DIỆN HỌC SINHI. Đặc điểm những thuân lợi, khó khăn của công tác giáo viên chủ nhiệm: 1. Thuận lợi:- Bản thân GVCN được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, được học hỏ

[Ẩn quảng cáo]