/4

Báo cáo tham luận công tác PCGD THCS năm 2012

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 930|Tải về: 6

Chợ Lầu, ngày 04 tháng 03 năm 2012Kính thưa hội nghị, được sự phân công và cho phép của ban tổ chức, tôi xin trình bày :tham “công tác trì số của học sinh trong trường học” I- trạng :Nghị quyết trung ương IV khóa 7 và Nghị quyết trung ương II khóa 8 đã ra việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính

[Ẩn quảng cáo]