/6

Bao cao thanh tich ca nhan

Upload: BoLucLac.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 487|Tải về: 0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc Tân Phượng, ngày 19 tháng 5 năm 2011 BáO CáO THàNH TíCH Cá NHÂNĐề nghị tặng thưởng danh hiệu: “Lao động tiên tiến”Năm học 2010-2011I/Sơ yếu lí lịch:- Họ và tên : Lương Ngọc Hà Giới tính : Nữ- Ngày tháng năm sinh : 16/05/1987- Quê quán : Xã Tâ

[Ẩn quảng cáo]