/3

Bao cao thanh tich ca nhan

Upload: HoangAnhViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 491|Tải về: 1

Cộng hòa xã hội chủ chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBáo cáo thành tích cá nhân năm học: 2009- 2010Họ và tên: Hoàng Thị HiềnChức vụ: Giáo viênĐơn vị công tác: Trường Trung học cơ sở Tổng CọtHình thức được khen qua các năm trước Năm học Được tặng danh hiệu thi đuaHình thức khen Cấp kh

[Ẩn quảng cáo]