Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bao cao thanh tich ca nhan

Lượt xem:292|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hòa xã hội chủ chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBáo cáo thành tích cá nhân năm học: 2009- 2010Họ và tên: Hoàng Thị HiềnChức vụ: Giáo viênĐơn vị công tác: Trường Trung học cơ sở Tổng CọtHình thức được khen qua các năm trước Năm học Được tặng danh hiệu thi đuaHình thức khen Cấp khen2005- 20062006- 20072007- 20082008- 20092009- 2010Giáo viên-TPT Đội giỏiHoàn thành xuất sắc nhiệm vụGiáo viên –TPT Đội giỏiHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành xuất sắc nhiệm vụGiáo viên – TPT Đội giỏiGiấy khenGiấy khenGiấy khenGiấy khenGiấy khenGiấy khenPhòng Giáo DụcCấp TrườngPhòng Giáo DụcUBND HuyệnUBND HuyệnPhòng Giáo Dục1. Nhiệm vụ công tác được giao - Giảng dạy môn Âm nhạc lớp 6a,6b, 7a,7b ,8, 9 - Kiêm nghiệm,giáo viên Tổng phụ trách Đội* Thuận lợi: + Chuyên môn: Được Ban giám hiệu phân công giảng dạy đúng chuyên môn,có dụng cụ thiết bị giảng dạy và sự ham...