/15

Báo cáo thành tích cá nhân (Công đoàn )

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 575|Tải về: 2

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập –Tự Do – Hạnh phúcBáo cáo thành tích tập thể Đề nghị LĐLĐ Tỉnh khen thưởng ****************************I. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: - Tên đơn vị : Công đoàn cơ sở trường THCS Tô Hiệu thuộc Công đoàn Giáo dục huyện Trạm Tấu - Địa chỉ: Thôn Lừu I- Xã Hát Lừu – Trạm Tấu . - Năm thành lập: 2003 - Tổng số đoàn viên, lao động : 13 ; nữ : 12 + Tổng số đảng viên : 5 ; nữ : 4 + Số đoàn viên : 8 + Trình độ: Đạt chuẩn: 10 ; Trên chuẩn: 3 Năm học 2008 - 2009 tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ; Năm học thực hiện giai đoạn 2 chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. Năm học tiếp tục triển khai chỉ thị số : 06 của Bộ chính...