Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bao cao thanh tich doan TN

Lượt xem:322|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Đoàn TNCS Hồ Chí MinhBCH trường PTDTNT Tỉnh Phú ThọPhú Thọ, ngày 20 tháng 05 năm 2009Báo cáo thành tích cá nhân Đề nghị đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Phú Thọ tặng khenKính gửi : Hội đồng thi đua Tỉnh đoàn Phú Thọ. Hội đồng thi đua Thị đoàn Phú Thọ. I. Sơ yếu lý lịch - Họ và tên: ĐỗVĩnh Lâm - Ngày, tháng, năm sinh: 29 - 05 - 1985- Dân tộc: Kinh- Quê quán: Mai Lâm - Đông Anh - Thành phố Hà Nội - Đơn vị công tác: Trường PT DTNT Tỉnh Phú Thọ - Chức vụ Đảng, đoàn thể: UVBCH đoàn trườngII. Thành tích đạt được năm học 2008-2009 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cá nhân. Với nhiệm vụ chính trị của trường là dạy và học, với vai trò của một cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, trong năm học 2008 - 2009 tôi đã đạt được những thành tích...