/5

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐƠN VỊ

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 209|Tải về: 0

GD&XÃ NAM THCS PHÚC – do – phúc _________________ ___________________________ Sơn Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2011.BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnNăm học 2010-2011 Đơn vị đề nghị: Trường THCS Sơn Phúc I. ĐĐTìNH HìNH 1. Số lớp, học sinh - Tổng số lớp: 7 Trong đó: + Khối 6: 2 lớp + Khối 8: 2 lớp + Khối 7: 1 lớp + Khối 9: 2 lớp - Tổng số học sinh: 188. Nữ 100 - Tổng số học sinh bỏ học: không Trong đó: + Khối lớp 6: 42 em Nữ: 22 em + Khối lớp 7: 40 em Nữ: 23 em + Khối lớp 8: 38 em Nữ: 22 em + Khối lớp 9: 68 em Nữ: 33 em 2. Giáo viên, cán bộ công nhân viên: - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường: 18 Nữ:10Trong đó: + Cán bộ quản lí: 1 Nữ:...