Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐƠN VỊ

GD&XÃ NAM THCS PHÚC – do – phúc _________________ ___________________________ Sơn Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2011.BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnNăm học 2010-2011 Đơn vị đề nghị: Trường THCS Sơn Phúc I. ĐĐTìNH HìNH 1. Số lớp, học sinh - Tổng số lớp: 7 Trong đó: + Khối 6: 2 lớp + Khối 8: 2 lớp + Khối 7: 1 lớp + Khối 9: 2 lớp - Tổng số học sinh: 188. Nữ 100 - Tổng số học sinh bỏ học: không Trong đó: + Khối lớp 6: 42 em Nữ: 22 em + Khối lớp 7: 40 em Nữ: 23 em + Khối lớp 8: 38 em Nữ: 22 em + Khối lớp 9: 68 em Nữ: 33 em 2. Giáo viên, cán bộ công nhân viên: - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường: 18 Nữ:10Trong đó: + Cán bộ quản lí: 1 Nữ:...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:119|Tải về:0|Số trang:5

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: