DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/5

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐƠN VỊ

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 221|Tải về: 1

GD&XÃ NAM THCS PHÚC – do – phúc _________________ ___________________________ Sơn Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2011.BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnNăm học 2010-2011 Đơn vị đề nghị: Trường THCS Sơn Phúc I. ĐĐTìNH HìNH 1. Số lớp, học sinh - Tổng số lớp: 7 Trong đó: