/2

Báo cao thanh tích thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đao đuc Hồ Chí Minh

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 717|Tải về: 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ngay tháng năm 2010BÁO CÁO THÀNH TÍCHThực hiện cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"4 năm 2007 - 2010Họ và tên: Sinh năm: Dân tộc: Chức vụ: Đơn vị công tác: Quê quán: Trú quán: Sau khi được học tập và nghiên cứu những nội dung cơ bản của cuộc vận độn

[Ẩn quảng cáo]