/12

bao cao thanh tich UDCNTT

Upload: NguyenThiThuTrang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 468|Tải về: 1

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBáo cáo tóm tắt thành tích cá nhânVề ứng dụng công nghệ thông tinGiai đoạn 2005 - 2010 - Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ Nam hay nữ: Nữ - Sinh ngày: 26 tháng 10 năm 1973. - Quê quán: Quảng Bố - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh - Đơn vị công tác

[Ẩn quảng cáo]