/4

bao cao thanh tra nhan dan truong hoc

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 511|Tải về: 0

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------------------------Báo cáo tổng kếthoạt động ban thanh tra nhân dânNhiệm kỳ 2004 - 2006I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dânnhiệm kỳ 2004 - 2006 Ban TTND trường THCS Quảng Tiến được kiện toàn tại đại hội cán bộ viên chức và người lao động tháng 10 năm 2004.Cơ cấu BTT gồm 3 đ/c:1- Trưởng ban : đ/c Diệp Văn Hồi - Giáo viên tổ Hoá-Sinh-Địa 2- Ban viên : đ/c Nguyễn Thuý Phượng: Giáo viên - Tổ trưởng tổ Năng khiếu-Thẩm mỹ đ/c Bùi Linh Chi: Giáo viên-Tổ trưởng tổ Văn - Sử - GDCD Sau khi được kiện toàn BTTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ...