/4

bao cao thanh tra nhan dan truong hoc

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 999|Tải về: 3

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------------------------Báo cáo tổng kếthoạt động ban thanh tra nhân dânNhiệm kỳ 2004 - 2006I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dânnhiệm kỳ 2004 - 2006 Ban TTND trường THCS Quảng Tiến được kiện toàn tại đại hội cán bộ viên chức

[Ẩn quảng cáo]