/7

Báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm mầm non

Upload: NguyenThiThuTrang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 18556|Tải về: 290

I. Tìm hiểu thực tế giáo dục ở trường:1. Nghe đại diện báo cáo:( Báo cáo của hiệu trưởng trường.( Đặc điểm tình hình:Trường mầm non 16/4 là một đơn vị được xây dựng là trường trọng điểm của Tỉnh. Trong năm học qua, vai trò, nhiệm vụ chăm sóc trẻ, tập thể trường mầm non 16/4 đã không ngừng phấn đấu về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Bước vào năm học 2009-2010 để phát huy những thành quả đạt được, trường mầm non 16/4 trên cở sở hướng dẫn, chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo nhà trường về việc xây dựng kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2009-2010 với những thuận lợi và khó khăn.( Thuận lợi:Tập thể trường luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trong công tác chuyên môn nhà trường luôn nhận sự...