DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/14

bao cao thuc tap su pham

Upload: HiepNguyenVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 883|Tải về: 18

LỜI CẢM ƠN !CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________________________________ BÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂN ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ III -------(( (-------PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH 1/ Họ và tên giáo sinh: Nguyễn Thị Hạnh Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh: 10/05/1990 Ch