/2

bao cao tong ket ban thanh tra nhan dan

Upload: TimeChangingRain.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 260|Tải về: 0

CĐ TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------------------- --------------***----------- BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2010-201 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012 I/ TÌNH HÌNH CHUNG: Năm học 2010-2011 nghành Giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cơ sở vật chất của nhà trường được trang bị tốt, đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ . Các tổ chức đoàn thể nhà trường phối hợp trong mọi hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào Dạy- Học và các hoạt động văn hoá thể dục thể thao ngày càng sôi nổi. nhà trường thu được nhiều kết quả đáng kể về chất lượng giáo dục. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ- BGH nhà trường, Công đoàn cơ sở trường THCS - TIỀN PHONG Ban thanh tra nhân dân đã được cũng cố và đi vào hoạt động thanh tra, giám sát các hoạt động của nhà trường góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011. II/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 1/ Thanh tra hồ sơ cá nhân : Trong năm học ban thanh tra đã kết hợp với chuyên môn nhà trường kiểm tra 36 bộ hồ sơ giáo án . *Ưu điểm :Giáo viên soạn giảng kịp thời , hồ sơ giáo án đầy đủ. *Hạn chế: Số tiết dự giờ chưa đảm bảo theo quy định. *Kết quả : Tốt 22 bộ, Khá 14 bộ. 2/Thanh tra việc sử dụng máy vi tính soạn giáo án của giáo viên: Trong năm học đã tiến hành thanh tra 32 đồng chí soạn giảng bằng máy vi tính: *Ưu điểm : Các đ/c đều biết sử dụng máy vi tính phục vụ cho công tác soạn giảng. *Hạn chế : Vẫn còn có đ/c thao tác còn chậm, các kĩ năng chưa thuần thục, cần phải rèn luyện thêm. *Kết quả : 32đ/c được tiếp tục sử dụng soạn giảng bằng máy vi tính . 3/ Thanh tra sổ điểm lớn: Ban thanh tra tiến hành thanh tra 18 cuốn sổ điểm của 18 lớp . *Ưu điểm : Đa số giáo viên vào điểm kịp thời, tính điểm tương đối chính xác theo thông tư 40,51,53,1196,975,304,291,292 của Bộ Giáo dục . *Hạn chế : vẫn có giáo viên vào điểm muộn chưa đúng lịch, còn tính điểm thiếu chính xác ở các môn Tiếng Anh 8, Hoá 8,Lý 9…. Một số môn giáo viên còn sữa điểm tuỳ tiện chưa đúng quy chế, một số môn giáo viên cho điểm chưa có điểm lẽ . Các nhược điểm qua thanh tra giáo viên đã kịp thời rút kinh nghiệm. * Kết quả : 16 cuốn sổ điểm năm học 2010-2011 đã hoàn thành và chế độ cho điểm , tính điểm đúng quy chế. 4/ Kiểm tra ,giám sát việc giáo viên mượn thiết bị dạy học: *Ưu điểm: Đa số giáo viên đã mượn thiết bị hiện có trong phòng thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy. *Hạn chế: vẫn còn những bộ môn mượn ít thiết bị , tranh ảnh. *Kết quả : có 31/36 giáo viên mượn thiết bị dạy học. Lượt mượn: 426 lượt/ năm học 5/ Nề nếp ra vào lớp : *Ưu điểm: Qua giám sát thấy đa số giáo viên đã thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp, lịch sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm, giờ chào cờ, giao ban . *Hạn chế: vẫn có đ/c chưa dự đủ tiết chào cờ, giờ giao ban đầu tuần. III/ PHƯƠNG HƯỚNG-KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM HỌC 2011-2012 Năm học 2011 -2012 nghành Giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đồng thời thực hiện nhiệm vụ của năm học là “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học” Khắc phục những tồn tại trong năm học 2011-2012 năm học 2011-2012 ban thanh tra nhân dân đề ra phương hướng nhiệm vụ như sau: Thực hiện các đợt thanh tra theo quyết định của công đoàn. Tham mưu cùng công đoàn thanh tra các hoạt động sau: + Thanh tra việc thực hiện chế độ của cán bộ giáo viên công nhân viên. +Thanh tra thu chi tiền học phí của nhà trường. + Thanh tra sử dụng máy vi tính cho công tác soạn giảng . +Thanh tra hồ sơ tổ khối và hồ sơ cá nhân.