/2

bao cao tong ket ban thanh tra nhan san THCS

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 616|Tải về: 1

CĐ TRƯỜNG THCS SỐ II PHÚ NHUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------------------- --------------***----------- BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2010-2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012I/ TÌNH HÌNH CHUNG: Năm học 2010-2011 nghành Giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cơ sở vật chất của nhà trường được trang bị tốt, đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ . Các tổ chức đoàn thể nhà trường phối hợp trong mọi hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào Dạy- Học và các hoạt động văn hoá thể dục thể thao ngày càng...