Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/12

BAO CAO TONG KET CHI BO TRUONG HOC

Lượt xem:215|Tải về:0|Số trang:12 | Ngày upload:18/07/2013

Đảng ủy xã: huy tường Đảng cộng sản Vịêt nam  Chi bộ: Trường THCS Huy Tường    báo cáo tổng kết - phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ VI (2008 - 2010) Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ xã và chi đạo của Đảng cấp trên. Để đánh giá được kết qủa đã đạt được, những tồn tại trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu lớn của nhà trường và nhận xét của Đảng cấp trên, nghị quyết chi bộ. Qua đó rút ra những bài học thực tiễn bổ xung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng niệm kì tới. Trên quan điểm tiếp tục đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, với tinh thần đó chi bộ Trường THCS Huy Tường báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kì V và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ VI (2008-2010) với những nội dung cụ thể như sau: Phần A: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ V (2006-2008) I. Tình hình chung: Trong nhiệm kỳ V (2006-2008) chi bộ nhà trường có 6 Đảng viên. Với vị trí, vai trò của chi bộ trong nhiệm kỳ qua chi cộ đã phát huy cao vai trò lãnh đạo, thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Với những tác động lớn của ngành: Thực hiện cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”. CB Đảng viên, GV và HS của trường hưởng ứng nhiệt tình, tạo phấn khởi trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bước đầu đã có những chuyển biến về tư tưởng, nhận thức trong CB Đảng viên - HS và phụ huynh HS. * Về thuận lợi: - Chi bộ thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời cảu Đảng ủy xã. - Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhiệt tình đoàn kết xác định rõ vị trí, nhiệm vụ, có tinh thần xây dựng chi bộ, xây dựng tập thể. - Chi bộ thường xuyên được học tập, tiếp thu các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các văn bản có liên quan đến các ngành các cấp. - Được tập huấn tiếp thu những nội dung mới trong lĩnh vực nghiệp vụ công tác Đảng. * Khó khăn: - Cuộc vận động “Hai không” với 4 nộ dung lớn của ngành ít nhiều có ảnh hưởng đến tư tưởng của Gv - Hs và Phụ huynh HS. - Trong nhiệm kỳ bí thư, phó bí thư phải đi học. Vì vậy công tác lãnh, chỉ đạo chưa được sát sao kịp thời. II. Kết quả đạt được: 1. Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị: - Chi bộ xác định việc giáo dục tư tưởng chính trị là nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên góp phần bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ lí luận. - Xuất phát từ ý nghĩa giáo dục và yêu cầu thực tiễn chi bộ đã thường xuyên quán triệt tinh thần các chr thị nghị quyết của Đảng cấp trên, thông qua nội dung sinh hoạt học tập các chỉ thị, nghị quyết do Đảng ủy xã triển khai và các đợt bồi dưỡng do Phòng Giáo dục kết hợp với huyện ủy