Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

báo cáo tổng kết của ban thanh tra nhân dân

Lượt xem:1751|Tải về:13|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Công đoàn trường thpt trần đăng ninh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Ban ttnd Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBáo cáo tổng kếthoạt động ban thanh tra nhân dân Nhiệm kì 9/ 2009- 9/2011I - Đặc điểm tình hình Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 9/ 2009- 9/2011:Ban TTND trường thpt trần đăng ninh được kiện toàn tại hội nghị cán bộ viên chức tháng 9 năm 2009. BTT ND gồm 3 đ/c:1- Đ/c Bùi Thị Dương Chung - Trưởng ban : Phụ trách chung , tổng hợp tình hình, phản ánh, báo cáo và tham gia giải quyết khiếu nại , tố cáo, giám sát việc mua sắm tài sản, thiết bị , giám sát việc xếp loại thi đua, khen thưởng.2- Đ/c Đỗ Anh Tuấn - Uỷ viên :giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn, việc thực hiện nghị quyết hội nghị CNVC, việc thực hiện chủ trương , chính...