/20

Bao cao tong ket nam hoc

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 591|Tải về: 1

Trường THCS cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Yên Thọ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- …….***……. Báo cáo tổng kếtNăm học: 2008 -2009A) Đặc điểm tình hình:1) Thuận lợi: -Yên Thọ là xã có truyền thống hiếu học, được Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể trong xã , hội khuyến học, hội phụ huyn

[Ẩn quảng cáo]