Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/20

Bao cao tong ket nam hoc

Lượt xem:331|Tải về:1|Số trang:20 | Ngày upload:09/11/2012

Trường THCS cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Yên Thọ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- …….***……. Báo cáo tổng kếtNăm học: 2008 -2009A) Đặc điểm tình hình:1) Thuận lợi: -Yên Thọ là xã có truyền thống hiếu học, được Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể trong xã , hội khuyến học, hội phụ huynh học sinh chăm lo phối kết hợp với nhà trường trong sự nghiệp giáo dục.-Ban giám hiệu, công đoàn cùng tập thể giáo viên nhà trường cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết nhất trí tuân thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường, của phòng GD-ĐT Huyện ý Yên.-Qua một năm học, tập thể giáo viên thực hiện chương trình thay sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học, tiến hành tập huấn, hội thảo đút rút kinh nghiệm nội dung SGK...