/5

Bao cao tong ket noi bo truong hoc

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 794|Tải về: 3

Phòng GD&ĐT Thạch hàTrường THCS Long SơnCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----(((--- Thạch Long, ngày 20 tháng 5 năm 2010báo cáo tổng kết về kiểm tra nội bộ trường học năm học 2009-2010I. Đặc điểm tình hình:1.Học sinh- Tổng số học sinh đầu năm: 720 em ; 19 lớp Trong đ

[Ẩn quảng cáo]