Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

báo cáo trường học thân thiện học sinh tích cực

Lượt xem:608|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

sở GD&ĐT Bắc ninhcộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namtrường thpt quế võ số 2---------------------------Độc lập –Tự do – Hạnh phúc------------------------------ Số:...../BC- THPTQV2 Quế Võ, ngày 4 tháng 4 năm 2009báo cáo thực hiện phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” Năm học 2008 – 2009 Thực hiện Chỉ thị số: 40/CT/BGD ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD-ĐT, Kế hoạch số: 1328/ KH-SGD&ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Sở GD & ĐT Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong các trường học năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. Trường THPT Quế võ số 2 xin báo cáo việc thực hiện triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong năm học 2008 – 2009 như sau:Tình hình chỉ đạo,...