Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

báo cáo trường học thân thiện học sinh tích cực

sở GD&ĐT Bắc ninhcộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namtrường thpt quế võ số 2---------------------------Độc lập –Tự do – Hạnh phúc------------------------------ Số:...../BC- THPTQV2 Quế Võ, ngày 4 tháng 4 năm 2009báo cáo thực hiện phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” Năm học 2008 – 2009 Thực hiện Chỉ thị số: 40/CT/BGD ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD-ĐT, Kế hoạch số: 1328/ KH-SGD&ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Sở GD & ĐT Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong các trường học năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008 – 2013. Trường THPT Quế võ số 2 xin báo cáo việc thực hiện triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong năm học 2008 – 2009 như sau:Tình hình chỉ đạo,...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:341|Tải về:1|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: