/7

Báo thành tích cá nhân về công tác PCGDTHCS

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 591|Tải về: 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Tiên Lương, ngày 24 tháng 10 năm 2010BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Đề nghị chủ tịch UBND huyện khen thưởngI- Sơ yếu lý lịch: - Họ và tên: Nguyễn Hữu Thanh- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1979- Quê quán : Ngô Xá – Sông Thao – Phú Thọ- Trú quán: Ngô Xá - Cẩm Khê – Phú Thọ- Trình độ văn hoá: 12/12- Trình độ chuyên môn: CĐSP Toán - Tin- Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ KHTN.- Đơn vị công tác: Trường THCS Tiên Lương - Nhiệm vụ được phân công, đảm nhiệm trong công tác PCGDTH ĐĐT (PCGDTHCS): Trực tiếp làm công tác phổ cập - Làm công tác tổng hợp, thống kê báo cáo kết quả phổ cập.II- Quá trình công tác:- Từ tháng 8/2001 đến nay: Giáo viên giảng dạy môn Toán tại trường THCS Tiên Lương. Trực tiếp...