/7

Báo thành tích cá nhân về công tác PCGDTHCS

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 940|Tải về: 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Tiên Lương, ngày 24 tháng 10 năm 2010BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Đề nghị chủ tịch UBND huyện khen thưởngI- Sơ yếu lý lịch: - Họ và tên: Nguyễn Hữu Thanh- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1979- Quê quán : Ngô Xá – Sông Thao – Phú Thọ- Trú qu

[Ẩn quảng cáo]