/6

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Upload: VuThiHanh.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 741|Tải về: 6

Tuần 23-tiết 23 Ns:08-02 bảo vệ môi trường Nd :12-02 và tài nguyên thiên nhiên A:Mục tiêu +nhận biết được những hành vi gây ô nhiễm môi trường,thấy được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. +Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trư

[Ẩn quảng cáo]