/6

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Upload: VuThiHanh.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 477|Tải về: 5

Tuần 23-tiết 23 Ns:08-02 bảo vệ môi trường Nd :12-02 và tài nguyên thiên nhiên A:Mục tiêu +nhận biết được những hành vi gây ô nhiễm môi trường,thấy được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. +Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.Có thái độ lên án phê phán những hành vi phá hoại môi trường. +Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. B:Phương pháp:Đàm thoaiị vấn đáp thuyết trình C:Tài liệu phương tiện -Truyyện đọc:Kẻ gieo gió đang gặp bão -Luật bảo vệ môi trường -Bảng phụ , D:Các hoat động dạy học, Hoạt động của thầy Hoạt động của trò  I:Kiểm tra bài cũ ?Thế nào là môi trường?Kể tên các thành phần của môi trường? II:Nội dung bài mới *Giới thhiệu bài Gv gọi Hs lên bảng trình bầy những hành vi làm ô nhiễm môi trường ở địa phương đã tìm hiểu ở nhà. ?Hậu quả của những hành vi trên là gì? ?Vậy yêu cầu đặt ra cho chúng ta hiện nay là gì? ?Em hiểu như thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? ?Hãy nêu những việc làm để bảo vệ môi trường ở trường và địa phương em? ?Theo em cần phải đưa ra những biện pháp gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? ?Bản than em cần phải làm những gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? -GVcho HS đọc truyện :Kẻ gieo gió đang gặt bão. ?Thông qua truyện đọc em rút ra những nhận xét gì về môi trường và việc bảo vệ moi trường? -Gv gọi Hs đọc yêu cầu bài tập a. ?Trong các biện pháp dưới đây biện pháp nào góp phần bảo vẹ môi trường? 1.Giữ vệ sinh....trường học. 2.Xây dựng các quy định ...quý hiếm. 3.Khai thác nước ngàm bừa bãi. ....... GV yêu cầu Hs đọc bài tập b -1.Khai thác thuỷ hải sản bằng chất nổ. 2Săn bắt độngvật quý... 3.Đổ rác,chcất thải...vào nguòn nước. 4.Khai thác gỗ ...kết hợp cải tạo rừng. 5.Trồng cây....đồi trọc. 6.Phá rừng để trồng cây lương thực. III:Củng cố ?Sau bài học này các em cần nắm vững những kiến thức gì? ?Theo em biện pháp hữu hiệu nhất đẻ bảo vệ môi trường là biện pháp nào sau đây? a:Quy hoạch các nhà máy xí nghiệp vào một khu vực nhất định. b:Sử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường. c:Tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của mọi người. VI:Hướng dẫn về nhà -Nắm chắc nội dung kiến thức của bài. -Làm các bài tập còn lại SGK trang 47 -Xem trước bài:Bảo vệ di s