/15

Báo xca1o quá trình xây dưng trường chuẩn quốc gia

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 144|Tải về: 0

PHÒNG GD–ĐT TP. QUY NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HẢI CẢNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: 16/BC-HC Quy Nhơn, ngày 5 tháng 06 năm 2010BÁO CÁOQUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS HẢI CẢNGTHÀNH TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010-----------------------------------Kính gửi: Đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bình Định, năm 2010 - Căn cứ thông tư số 06/2010 / TT-BGDĐT ký ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở , Trường Trung Học Phổ Thông và Trường Phổ Thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia. - Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2005-2010 của Đảng bộ Phường Hải Cảng về việc chỉ đạo xây...