/15

Báo xca1o quá trình xây dưng trường chuẩn quốc gia

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 293|Tải về: 1

PHÒNG GD–ĐT TP. QUY NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HẢI CẢNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: 16/BC-HC Quy Nhơn, ngày 5 tháng 06 năm 2010BÁO CÁOQUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS HẢI CẢNGTHÀNH TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010------------------

[Ẩn quảng cáo]