Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BC HOI THAO CHUAN KT,KN-DONG HA I

Lượt xem:120|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH ĐÔNG HÀ I Độc lập-Tự do-Hạnh phúcSố : 06-BC-CM ĐH 1 Đông Hà, ngày 06 tháng 11 năm 2010BÁO CÁO TỔ CHỨC HỘI THẢOTHỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÁC MÔN HỌC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌCThực hiện công văn số 375/PGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Linh về việc hướng dẫn tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện chuẩn KT,KN và đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học . Trường Tiểu học Đông Hà I tổ chức Hội thảo vào chiều ngày 06/11/2010 đi đến thống nhất các nội dung sau:I. Việc thực hiện chuẩn KT, KN các môn học ở Tiểu học: 1.Tổ chức dạy học theo chuẩn KT, KN các môn học ở tiểu học theo công văn số 624/ BGD ĐT – GDTH ngày 5/2/2009...