/88

Bệnh tiết niệu

Upload: DuongThiTham.dokovn|Ngày: 23/07/2013|Lượt xem: 467|Tải về: 5

Chuyên mục:

271 CHƯƠNG 4 THẬN TIẾT NIỆU HỘI CHỨNG THẬN HƯ Mục tiêu 1 Trình bày được định nghĩa, đặc điểm dịch tễ học, bệnh nguyên, cơ chế sinh bệnh, sinh lý bệnh hội chứng thận hư 2 Nêu được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng thận hư 3 Nắm được chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt

[Ẩn quảng cáo]