/1

Bìa báo cáo thực tập

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1614|Tải về: 11

Trường đại học sư phạm hà nộiKhoa giáo dục chính trị-------***-------((Báo cáo thực tậpCông tác xã hội nhóm và phát triển cộng đồng Nhóm sinh viên: - Tạ Văn Hưng – Nhóm trưởng - Nguyễn thị Thu Hằng - Nguyễn Văn Miền - Dương Văn An - Đặng Văn Tấn Lớp: Công tác xã hội – K2 – Hải Dương Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Nhiên Cơ sở thực tập: Thôn Đông Duệ – xã Đồng Lạc Nam Sách – Hải Dương Tháng 5 năm 2010...