/1

Bìa báo cáo thực tập

Upload: TrinhTienThang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2211|Tải về: 15

Trường đại học sư phạm hà nộiKhoa giáo dục chính trị-------***-------((Báo cáo thực tậpCông tác xã hội nhóm và phát triển cộng đồng Nhóm sinh viên: - Tạ Văn Hưng – Nhóm trưởng - Nguyễn thị Thu Hằng - Nguyễn Văn Miền - Dương Văn An - Đặng Văn Tấn Lớp: Công tác xã hội – K2 – Hải Dương Giáo viên hướng

[Ẩn quảng cáo]