/3

BÌA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 770|Tải về: 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU Người viết : Hồ Thị Thuận Giáo viên trường: TH PHÚ LONG – CHÂU THÀNH – ĐỒNG THÁP Đặt vấn đề: Ngày nay ở đâu đâu ta cũng thấy xã hội muôn màu muôn vẽ. Ở trường học cũng vậy, mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt, các em không những khác nhau về

[Ẩn quảng cáo]