Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BÌA SỔ

Lượt xem:247|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ SÊ TRƯỜNG THCS CÙ CHÍNH LAN …………….oOo……………. BÁO CÁO THÀNH TÍCH  GV: Đàm Thị Tuyến Nữ Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Năm sinh: 12/8/1977 Đơn vị công tác: Trường THCS Cù Chính Lan Chư Sê – Gia Lai Năm học: 2008 – 2009