/2

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2866|Tải về: 11

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC LỚP : 35NĂM HỌC : 2011-2012CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc MỸ PHƯỚC , ngày 10 tháng 9 . năm 2011BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011-2012.....Thời gian, địa điểm: Phòng học số 17 Trường T.H Mỹ Phước Thành phần tham dự:Giaó viên chủ nhiệm