/10

bien ban binh xet thi dua

Upload: VuVanQuang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 292|Tải về: 1

PHÒNG GD&ĐT MANG YANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH. ĐAKTALEY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA Năm học: 2011 – 2012 I/ Thời gian, địa điểm Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2012, tại trường Tiểu học ĐakTaLey. II/ Thành phần 1/ Chủ tọa: Đ/c Nguyễn Thị Vinh (Hiệu trưởng). 2/ Thư ký: Đ/c Lê Thị Điệp 3/ Và 24 đ/c CB – GV – CNV cùng tham dự. III/ Nội dung A/ Bình xét thi đua cá nhân và tập thể I/ Bình xét thi đua cá nhân 1/ Đ/c Nguyễn Thị Vinh Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, có lập trường tư tưởng vững vàng, gần gũi anh chị em đồng nghiệp. Quan tâm đến tất cả giáo viên – công nhân viên trong mọi lĩnh vực. Linh hoạt sáng tạo trong công tác quản lí, chú trọng đến chất lượng của giáo viên và học sinh. Không ngừng học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Có sáng kiến kinh nghiện được hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội đồng thi đua khen thưởng xếp loại: Xuất sắc. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm: 26/26. Đề nghị tặng danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 2/ Đ/c Lê Thị Hằng Chấp hành tốt chủ trương chính sách Pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành. Thực hiện tốt luật thực hành tiết kiệm. Thường xuyên bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích cực. Hướng dẫn đội ngũ giáo viên dạy học theo hướng đổi mới, theo Chuẩn kiến thức Kĩ năng các môn học đáp ứng được yêu cầu giáo dục xã hội. Có sáng kiến kinh nghiện được hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội đồng thi đua khen thưởng xếp loại: Xuất sắc. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm: 26/26. Đề nghị tặng danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 3/ Đ/c Nguyễn Thị Liên Có tinh thần độc lập - tự chủ - bản lĩnh, làm việc khoa học. Nhiệt tình giúp đỡ các thành viên trong khối nâng cao tay nghề, đoàn kết với đồng nghiệp, giữ vững mối đoàn kết nội bộ. Trung thực trong công tác. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả. Chú trọng đến các đối tượng học sinh của lớp để có phương pháp dạy học phù hợp. Chất lượng giáo dục đạt tương đối cao, có sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học cấp huyện xếp loại A. Đạt giáo viên giỏi cấp huyện. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội đồng thi đua khen thưởng xếp loại: Xuất sắc. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm: 26/26. Đề nghị tặng danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 4/ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Đoàn kết với chị em đồng nghiệp, có lối sống giản dị, trong sáng. Thực hiện đúng, đủ chương trình. Thường xuyên tự học và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Xây dựng môi trường học tập thân thiện. Thực hiện đúng đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của ngành. Nhiệt tình giúp đỡ các thành viên trong khối. Quan tâm đến mọi đối tượng học sinh. Tham gia đầy đủ các phong trào. Có sáng kiến được hội đồng khoa học cấp cở sở công nhận. Đạt giáo viên giỏi cấp huyện. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội đồng thi đua khen thưởng xếp loại: Xuất sắc. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm: 26/26 Đề nghị tặng danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 5/ Đ/c Hồ Xuân Ẩn Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào, sinh hoạt đầy đủ theo chủ đề đạt chất lượng tương đối cao, có phương pháp thu thập và xử lý thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặc điểm của học sinh. Có sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội đồng thi đua khen thưởng xếp loại: Xuất sắc. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm: 26/26. Đề nghị tặng danh hiệu: Chiến