Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bien ban cham sKKN cap truong

Lượt xem:380|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Hội đồng chấm sk, kn trường thcs cẩm sơnCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcbiên bản xét duyệt các sáng kiến, kinh nghiệm được xếp loại cấp trườngnăm học 2010-2011I- Địa điểm, thời gian: Hôm nay, vào hồi 14h ngày 10 tháng 02 năm 2011 tại văn phòng trường THCS Cẩm Sơn, Hội đồng chấm SK, KN trường THCS Cẩm Sơn tiến hành họp về việc xét duyệt các Sáng kiến, kinh nghiệm được xếp loại cấp trường năm học 2010-2011.II-Thành phần :1. Ông Hoàng Việt Hoan - Hiệu Trưởng - Chủ tịch hội đồng2. Bà Bùi Thị Hằng- Tổ Trưởng Tổ KHXH- Thư ký3. Ông Lê Hồng Vân - Tổ trưởng KH Tự nhiên - uỷ viên.4. Bà Hoàng Thị Lan Anh - uỷ viên.5. Bà Vũ Thị Thuý Hà- Uỷ viên.6. Bà Hồ Thị Huệ- Uỷ viên III- Nội dung: 1- Các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh...