/7

bien ban coi cham thi lai

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 578|Tải về: 3

Phòng giáo dục Lâm Thao cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt NamTrường THCS Tiên Kiên Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------------ Tiên Kiên, ngày tháng 5năm 2009Biên bản hội đồng coi chấm thi lại, xét lên lớp năm học 2008 - 2009 I.Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 năm 2009 II.Thành phần:Hội đồng

[Ẩn quảng cáo]