Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bien ban coi cham thi lai

Lượt xem:358|Tải về:2|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng giáo dục Lâm Thao cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt NamTrường THCS Tiên Kiên Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------------ Tiên Kiên, ngày tháng 5năm 2009Biên bản hội đồng coi chấm thi lại, xét lên lớp năm học 2008 - 2009 I.Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 năm 2009 II.Thành phần:Hội đồng coi chấm thi lại, xét lên lớp năm học 2008 – 2009 THCS Tiên Kiên gồm:1- Ông: Trần Văn Hoàn - HT trường THCS Tiên Kiên – Chủ tịch 2- Bà Nguyễn Thị Tuyết - PHT trường THCS Tiên Kiên – Phó chủ tịch3- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổ trưởng tổ KHTN, TKHĐ- Thư ký4- Các uỷ viên( Có danh sách riêng)III.Nội dung:1.Tổng số học sinh thi lại: 44 học sinh( 97 lượt)6A: 7 HS7A:5 HS8A:4 HS6B: 5 HS7B:7 HS8B: 3 HS6C: 8 HS8C:6 HSTrong đó:-Văn 6: 20 -Văn 7:11 -Văn 8:13-Toán 6: 14 - Toán 7: 10 -Toán...