/4

Bien ban coi thi

Upload: TranPhuQuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 456|Tải về: 0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - - Hạnh phúc Biên Bản Hội Đồng Coi Thi nghề Hội đồng thi thcs Thuận Thiên I/ Khai mạc -Thời gian : 7h đến 7h 30 ngày 21 tháng 12 năm 2007 - Thành phần : 1 Đại biểu địa phương : Xã Thuận Thiên 2. Chủ tịch : Ông Nguyễn Duy Mật (HT trường THCS Đôn

[Ẩn quảng cáo]