Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bien ban coi thi

Lượt xem:210|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - - Hạnh phúc Biên Bản Hội Đồng Coi Thi nghề Hội đồng thi thcs Thuận Thiên I/ Khai mạc -Thời gian : 7h đến 7h 30 ngày 21 tháng 12 năm 2007 - Thành phần : 1 Đại biểu địa phương : Xã Thuận Thiên 2. Chủ tịch : Ông Nguyễn Duy Mật (HT trường THCS Đông Phương) 3. Phó chủ tịch : Ông Phạm Văn Tần : Phó HT trường THCS Thuận Thiên Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó HT trường THCS Hữu Bằng 4. Thư kí : Ông Hoàng Ngọc Minh : Phó HT trường THCS Du Lễ Ông Nguyễn Xuân Thể : Phó HT trường THCS Ngũ Phúc 5. Các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia hội đồng thi ( Có danh sách kèm theo) 6. Học sinh 2 trường THCS Thuận Thiên và THCS Hữu Bằng - Nội dung : + Chào cờ + Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu + Ông Nguyễn Duy Mật : Chủ tịch hội đồng thi đọc quyết định thành lập hội đồng thi . + Kiểm tra bì đựng bài thi : 2 h/s và 2 giáo viên kiểm tra. + Hiện trạng bì đựng bài thi: Bì còn nguyên niêm phong II/ Họp hội đồng thi A. Phần thi lý thuyết : Từ 7h 50 đến 8h 35 1. Phân công giám thị coi phần thi lý thuyết: Phòng Giám thị 1 Giám thị 2 Giám thị 3 1 Đ/c Chiều Đ/c Hùng Thịnh 2 Đ/c Quân Đ/c Tâm  3 Đ/c Long Đ/c Tú  4 Đ/c Sơn Đ/c Nghĩa  5 Đ/c Dầu Đ/c Đà  6 Đ/c Hường Đ/c Toàn Vương 7 Đ/c Hường B Đ/c Tôn  8 Đ/c Bách Đ/c Hảo  9 Đ/c Anh Đ/c Vần  10 Đ/c Tiệp Đ/c Tuấn  2. Đánh số báo danh : 1 3 2 4 7 5 8 6 3. Giám thị vắng : 4.Giám thị nộp bài thi Nhận xét phần thi lý thuyết - Số học sinh đăng kí : 276 - Học sinh vắng mặt : 9 Các SBD : 10, 103, 132, 156, 164,165, 206, 221, 235 + THCS Thuận Thiên vắng : 3 h/s + THCS Hữu Bằng vắng : 6 h/s - Giám thị coi thi nghiêm túc , đúng quy chế - Học sinh tích cực làm bài, thực hiện đúng quy chế B. Phần thi thực hành : Từ 8h45 đến 11h 1. Phân công giám thị coi phần thi thực hành Nhận xét phần thi thực hành - Học sinh vắng mặt : 9 h/s Các SBD : 10, 103, 132, 156, 164,165, 206, 221, 235 + THCS Thuận Thiên vắng : 3 h/s + THCS Hữu Bằng vắng : 6 h/s - Giám thị coi thi nghiêm túc , đúng quy chế - Học sinh tích cực làm bài, thực hiện đúng quy chế C. Chấm bài thi lí thuyết và tổng hợp điểm Thời gian : Bắt đầu lúc 14h Phân công chấm bài và tổng hợp điểm: Phòng Giám thị 1 Giám thị 2 Ghi chú 1 Đ/c Chiều Đ/c Hùng  2 Đ/c Quân Đ/c Tâm  3 Đ/c Long Đ/c Tú  4 Đ/c Sơn Đ/c Nghĩa  5 Đ/c Dầu Đ/c Đà  6 Đ/c Hường Đ/