/5

bien ban dai hoi lien doi

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 634|Tải về: 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS.TT.THẠNH HOÁ. ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC. ----------------------BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI.NĂM HỌC 2008-2009.Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2008.Tại Liên Đội trường THCS.TT.Thạnh Hoá Có tổ chức đại hội Liên Đội cho năm học 20

[Ẩn quảng cáo]