Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

biên bản hội đồng trường

Lượt xem:265|Tải về:2|Số trang:9 | Ngày upload:18/07/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục huyện Krông Nô Căn cứ vào kế hoạch năm học 2009- 2010 của trường tiểu học Nguyễn Văn Bé đã được hội đồng đồng trường nhất trí cáo về các chỉ tiêu thực hiện trong năm học 2009-2010 cụ thể như sau: 1. Tập thể: Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh. Trường: Trường tiên tiến cấp Công đoàn: đạt trong sạch vững mạnh. Liên đội hoàn thành xuất sắc. Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ1 . Trường giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Giữ vũng cơ quan văn hóa cấp huyện 2. Cá nhân Chiến sĩ thi đua: 2 Giáo viên biểu dương cấp huyện: 1 Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện:3 Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 4 Sáng kiến kinh nghiệm thi cấp huyện : 2 cái Đánh giá giáo viên theo quyết định 14 tốt: 80%;khá 20%. Thi chữ viết cấp huyện : 4 GV 3.Về công tác phổ cập đúng độ tuổi. Huy động 100% đúng độ tuổi vào lớp 1 Duy trì sĩ số : 100% Tỉ lệ lưu ban: 2% Tỉ lệ học sinh bỏ học:0 Hiệu quả đào tạo : 97% Tỉ lệ HSHTCTTH:100 % Tỉ lệ học sinh khá giỏi : 60% Tỉ lệ học sinh đúng độ tuổi :85% Tỉ lệ lên lớp:98% Thi : VSCĐ cấp huyện :40% Chỉ tiêu về chất lượng Tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện: 6em Chỉ tiêu về chất lượng: Hạnh kiểm : Đạt: 100% Học lực: Giỏi :15% Khá : 45% TB:38% Y:2% 4. Tinh thần tự học và có sáng tạo: 1giáo viên: 1 chuyên đề/năm( sáng kiến kinh nghiệm) Thao giảng: 6 tiết/GV/năm. Dự giờ đồng nghiệp : 18 tiết / năm 5. Phong trào thi đua: Làm đồ dùng dạy học 1cái/ khối Sử dụng máy vi tính thành thạo : 50% Tổ chức chuyên đề : 1lần /năm đi học hỏi trường khác GV soạn giáo án vi tính:1 Kiểm tra chuyên đề: 100%GV Kiểm tra toàn diện 1/3 trong tổng số GV( 5 GV/năm) Sáng kiến kinh nghiệm:1 sáng kiến /GV/ năm. Sinh hoạt chuyên môn: 2 lần/tháng. Chuyên môn xếp loại giỏi trong năm:7 GV. Đ/c Thủy thông qua kế hoạch dạy 2 buổi /ngày năm học 2009 - 2010. Tổng số HS: 307 em Tổng số lớp:12 lớp.( trong đó 2 lớp ghép tại phân hiệu Bon Choih) Số học sinh 2 buổi /ngày 10 lớp tại trung tâm Tổng số học sinh: 282 em ( K1: 2 K2 : 2 K3: 2 K4 : 2 K5:2) Thời gian học từ 15/8/ 2009. Số học sinh 3 buổi/tuần 1 lớp tổng số học sinh 26 em ( 5b ) 2. Chương trình giảng dạy. Không quá 7 tiết /ngày đố với lớp 2 buổi/ ngày Buổi sáng: theo chương trình chung Bộ Giáo dục và đào tạo Buổi chiều: Ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi và chuẩn bị bài hôm sau không yêu cầu làm thêm bài tập ở nhà đối với học sinh học 2 buổi /Ngày. Hợp đồng giáo viên dạy môn ngoại ngữ từ lớp 3 đến lớp 5. Âm nhạc: 1 tiết / tuần /lớp TD: 1 tiết / tuần /lớp MT:1 tiết / tuần /lớp Thông qua tờ trình số 10/ trường Nguyễn Văn Bé về việc mở lớp dạy 2 buổi/ngày năm học 2009-2010. 3.Thông qua các quyết định của năm học 2009-2010 Thông qua quyết định số 1621QĐ –CTUB về việc thành lập hội đồng trường của CTUBND Huyện Krông Nô. Thông qua quyết định số 1/ QĐ NVB về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A ( H1N1).trong trường Nguyễn Văn Bé . Thông qua quyết định số 02/ QĐ–NVB về việc thành lập hội đồng tự đánh giá trường tiểu học Nguyễn Văn Bé. Thông qua quyết định số 03/QĐ –NVB về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng. Thông qua quyết định số 04/QĐ –NVB về việc phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5. 4.Đồng chí Thủy thông qua kế hoạch chuyên môn năm học 2009-2010. Qua thảo luận các đồng chí trong hội đồng trường thống nhất theo kế hoạch chuyên môn đã đề ra.