/2

Bien ban hoi nghi CB cong chuc

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 868|Tải về: 2

CĐGD CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS THÀNH BẮC Độc lập- Tự do –Hạnh phúcBIÊN BẢN HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2009-2010Hôm nay vào lúc: 8 giơ øngày19/9/2009 Trường tiểu học Thành Bắc tiến hành Hội nghị CBCC năm học 2009-2010 Thành phần tham dự :Tập thể CBGV-CNV tòan trường Vắng :1A.NGHI

[Ẩn quảng cáo]