/2

Bien ban hoi nghi CB cong chuc

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 514|Tải về: 2

CĐGD CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS THÀNH BẮC Độc lập- Tự do –Hạnh phúcBIÊN BẢN HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2009-2010Hôm nay vào lúc: 8 giơ øngày19/9/2009 Trường tiểu học Thành Bắc tiến hành Hội nghị CBCC năm học 2009-2010 Thành phần tham dự :Tập thể CBGV-CNV tòan trường Vắng :1A.NGHI THỨC HỘI NGHỊThầy Khải điều khiển chương trìnhTuyên bố lí do , giới thiệu thành phần tham dựGIới thiệu đoàn chủ tịch: + Nguyễn Phùng Bảo Trường-HT +Nguyễn Thị Thùy Dương- CTCĐ +Trần Thị Hiệp- Phó hiệu trưởng Tập thể biểu quyếtGiới thiệu đoàn thư kí: + Hùynh Thị Cẩm Vân +Nguyễn Thị Ngọc Yến Tập thể biểu quyết B. NỘI DUNG1. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương thông qua chương trình Hội nghị.2. Đ/c Nguyễn Phùng Bảo Trường đọc diễn văn khai mạc Hội nghị.3. Đ/c Nguyễn Phùng BảoTrường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 và dự thảo...