/1

Biên bản họp BCH công đoàn

Upload: LuongHoaiThuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 5422|Tải về: 30

TRƯỜNG THCS AN LẠCBCH ĐOÀNSố :...../BB-CĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc An Lạc, ngày….. tháng…. năm 20…BIÊN BẢN HỌP BCH CÔNG ĐOÀNV/v: Lấy ý kiến đóng góp đối với người xin vào ĐảngThời gian: ………giờ…….ngày……...tháng……năm 20…..Địa điểm: …………………………………………………………………..Thàn

[Ẩn quảng cáo]