/3

Biên bản họp BCH liên - chi đội

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 465|Tải về: 0

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLiên Đội : Trường Tiểu học Cát HảiBIÊN BẢN HỌP BCH LIÊN ĐỘI Hôm nay vào lúc.... giờ .... phút, ngày..... tháng 9 năm 2011Tại phòng truyền thống Đội. Liên đội trưởng tổ chức họp BCH liên Đội.I. Thành phần: 1. Thầy : Võ Thanh Trang ( TPT Đội) 2. Bạn : Võ Ngọc Duy ( Liên Đội trưởng) 3. Bạn : Trần Thị Ánh Nguyệt ( Liên Đội phó- thư ký) Cùng tất cả các bạn BCH liên Đội.II. Nội dung: Bạn Duy ( LĐT) chủ trì cuộc họp. Triển khai kế hoạch hoạt động Đội trong tháng 9..... Thầy : Võ Thanh Trang ( TPT Đội) phát biểu và hướng dẫn các hoạt động trong tháng :..... Biên bản kết thúc vào lúc.... cùng ngày. Tổng phụ trách Đội Chủ trì Thư kýĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLiên Đội : Trường Tiểu học Cát HảiBIÊN BẢN HỌP BCH LIÊN ĐỘI Hôm nay vào lúc.... giờ...