/3

Biên bản họp BCH liên - chi đội

Upload: LeXuanToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 811|Tải về: 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLiên Đội : Trường Tiểu học Cát HảiBIÊN BẢN HỌP BCH LIÊN ĐỘI Hôm nay vào lúc.... giờ .... phút, ngày..... tháng 9 năm 2011Tại phòng truyền thống Đội. Liên đội trưởng tổ chức họp BCH liên Đội.I. Thành phần: 1. Thầy : Võ Thanh Trang ( TPT Đội) 2. Bạn : Võ Ngọc Duy ( Liên Đội trưởng)

[Ẩn quảng cáo]