Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Biên bản họp cha mẹ học sinh

Lượt xem:527|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng gd-đt giao thuỷTrường thcs giao tân****************Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc********************Biên bản họp cha mẹ học sinh khối 9năm học 2008 - 2009 lớp : ..... Hôm nay ngày .....vào hồi .....giờ ....., tại phòng học lớp ..... Trường THCS Giao Tân, cha mẹ học sinh lớp ..... tiến hành họp lần 3 năm học 2005 - 2006. Thành phần : Thầy (cô ) giáo chủ nhiệm lớp: ..... Thầy (cô) tham gia phụ trách lớp: ..... Cha (mẹ) học sinh của lớp: .Có mặt : .....Vắng: ..... Chủ toạ: Thầy (cô) chủ nhiệm: ..... Thư kí: ..... Nội dung:I. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của lớp : Sĩ số: .....Nữ :..... 1/ Học tập , tu dưỡng đạo đức:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ Các hoạt động khác:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II. ý kiến bàn thảo của cha mẹ học sinh:1/ Đề nghị số buổi học thêm trong tuần:……………………………………2/ Những đề nghị, ý...