Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BIEN BAN HOP CHI BO CHUYEN SINH HOAT DANG

Lượt xem:680|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG UỶ XÃ HIỆP HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ GD HIỆP HÒA BBIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNGĐối với Đảng viên: Võ Thị Lý- Thời gian: 1 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2012.- Địa điểm: Văn phòng Tri Liêm- Thành phần tham dự: 12 Đ/c đảng viên trong Chi bộ * Chính thức: 11 đồng chí, có mặt: 11 đồng chí, vắng: / * Dự bị: 1 đồng chí, có mặt: 1 đồng chí, vắng: /- Chủ trì: Thạch Trong. Bí thư Chi bộ.- Thư ký: Tiêu Văn Phúc. Đảng viên. Đồng chí: Võ Thị Lý có đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng theo yêu cầu công tác, hôm nay chi bộ họp đóng góp ý kiến để đồng chí chuyển sinh hoạt Đảng sang nơi mới và thống nhất nhận xét như sau:* Về tư tưởng chính trị:- Bản thân tôi luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị...