Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Biên bản Họp Đảng ủy

Lượt xem:457|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG BỘ BINH ĐOÀN 16 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG ỦY TRUNG ĐOÀN 719 Số:10/BB Ngày 02 tháng 8 năm 2007Trích “BIÊN BẢN HỌP ĐẢNG ỦY”Tiến hành vào hồi 8h ngày 02 tháng 8 năm 2007.Đảng ủy: 07 đồng chí.Có mặt: 06 đ/cvắng 01đ/c.Chủ trì: Đ/c Đoàn Hải Hà. Bí thưThư ký: Đ/c Nguyễn Danh Nam.Nội dung:Xét chuyển QNCN, CNQP. I. Đảng ủy đã xét quyết định chuyển QNCN cho các đồng chí đủ tiêu chuẩn và phẩm chất năng lực của đội ngũ nhân viên cụ thể: 1. Nguyễn Thị Nhung CNQP NVKH Ưu điểm: Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành manh. Trên cương vị chức trách được giao là nhân viên thống kê Ban Kế hoạch, đồng chí Nhung luôn nhận và hoàn thành mọi chức trách nhiệm vụ được giao. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong, trào thi...