/3

BIÊN BẢN HỌP GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC ... ĐIỂM NĂM HỌC 2010-2

Upload: AnhTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 79|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN Trường THCS Mường Phăng Số: 03/ BB - THCSMP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Phăng, ngày 28 tháng 7 năm 2010   BIÊN BẢN HỌP GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ MỘT SỐ KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO TRỌNG ĐIỂM NĂM HỌC 2010 - 2011 Thời gian, địa điểm: Vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2010, tại Phòng hội đồng trường THCS Mường Phăng. Thành phần: Đ/c Nguyễn Đức Hồng – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường. Đ/c Hoàng Thị Thương – Phó hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch công đoàn. Đ/c Nguyễn Thành Trung - Phó hiệu trưởng nhà trường. Đ/c Phạm Trung Thành - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Văn Sử - Ngoại ngữ. Đ/c Nguyễn Quang Cường - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sinh Hoá - Địa. Đ/c Chu Quang Trung - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán Lý – Công nghệ. Đ/c Lưu Lan Anh - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Giáo dục thể chất. Đ/c Đỗ Trung Kiên – Tổ trưởng tổ hành chính. Đ/c Nguyễn Duy Quân – Tổ phó chuyên môn tổ Văn Sử - Ngoại ngữ. Đ/c Phạm Văn Hùng – Tổ phó chuyên môn tổ Sinh Hoá - Địa. Đ/c Trần Hào Hiệp – Tổ phó chuyên môn tổ Toán Lý – Công nghệ. Đ/c Nguyễn Thành Chung – Nhóm trưởng nhóm thể dục. Đ/c Chào Anh Nguyên - Thư ký hội đồng sư phạm. Nội dung Nội dung cơ bản của buổi làm việc như sau: - Nghe nhà trường triển khai kế hoạch và một số quan điểm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn, tổ hành chính năm học 2010 – 2011. - Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính chuẩn bị ý kiến tham luận về giải pháp đã thực hiện, bài học kinh nghiệm chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động khác năm học qua; đồng thời nêu những đề xuất kiến nghị của tổ chuyên môn trong năm học 2010 -2011 nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, các hoạt động khác của nhà trường. Nội dung cụ thể như sau: Các tổ trưởng có ý kiến tham luận: Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 – 2011, qua xem xét các đề xuất kiến nghị của các tổ chuyên môn, xét tình hình thực tế của nhà trường. Nhà trường có kế hoạch chỉ đạo cụ thể như sau: Kế hoạch chỉ đạo chung: - Thực hiện nghiêm túc quy trình, tiến độ nhập công văn đến và công văn đi để đảm bảo tốt việc quản lý chỉ đạo và báo cáo tổng hợp (nhất thiết phải lưu tại thư ký HĐSP công văn đi, đóng thành tập vào cuối hàng tháng thư ký HĐSP nộp về Hiệu trưởng để lưu và theo dõi chỉ đạo). - Căn cứ vào đề xuất của Đ/c Lưu lan Anh do hoàn cảnh đặc biệt của gia đình nên không tiếp tục đảm nhận được công tác tổ trưởng tổ GDTC và công tác Tổng phụ trách Đội, qua xem xét thực tế nhà trường chấp nhận kiến nghị đó và tạm thời giao cho đồng chí Nguyễn Thành Chung đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ GDTC, trong thời gian tới nhà trường sẽ lấy ý kiến của chi bộ và các đoàn thể để có quyết định bổ nhiệm chính thức; các tổ trưởng chuyên môn đề xuất hai đồng chí đảm nhiệm công tác TPT Đội là đ/c Lê Thị Liên và đồng chí Đinh Thị Giang, để kịp thời chuẩn bị cho tập huấn công tác Đội trong thời gian hè, nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn một đồng chí đảm nhận công tác Đội. - Nhà trường chú trọng bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ quản lý cho phó hiệu trưởng và các tổ trưởng, phó tổ trưởng chuyên môn. Đặc biệt có phương pháp quản lý, chỉ đạo để nâng cao chất lượng dạy và học. - Công tác quản lý nhân sự: thực hiện nghiêm túc quy chế nhà trường về ngày giờ công, nhiệm vụ và quyền hạn đảm bảo hiệu quả công việc được giao theo đúng quy trình và thẩm quyền giải quyết. - Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường theo kế hoạch xây dựng đầu năm học ( Kiểm tra 5 phút cần có sự chỉ đạo đồng loạt giữa các tổ và rút kinh nghiệm hàng tuần). - Phó Hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn độc lập dự kiến phân công giáo viên dạy 8 môn cơ bản 02 giáo viên/môn/khối để tham mưu với Hiệu trưởng. Đối với phó hiệu trưởng dự kiến phân công giáo viên theo tổ chuyên môn đã phụ trách năm học 2009-2010, tổ trưởng chuyên môn dự kiến phân công giáo viên trong tổ, lập danh sách đề nghị Hiệu trưởng quyết