/3

BIEN BAN HOP PHHS DAU NAM

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 655|Tải về: 1

phòng giáo dục nam sáchTrường THCS Hợp TiếnCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - tự do - hạnh phúc. BIÊN BảN HọP PHụ HUYNH lớp 9AThời gian:.....giờ.....ngày 04 tháng 9 năm 2010Địa điểm: Tại Phòng học số 1- Trường THCS Hợp Tiến.Thành phần : Toàn thể cha mẹ học sinh của lớp.Chủ toạ(GVCN): Tr

[Ẩn quảng cáo]