Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BIEN BAN HOP PHHS DAU NAM

Lượt xem:330|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

phòng giáo dục nam sáchTrường THCS Hợp TiếnCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - tự do - hạnh phúc. BIÊN BảN HọP PHụ HUYNH lớp 9AThời gian:.....giờ.....ngày 04 tháng 9 năm 2010Địa điểm: Tại Phòng học số 1- Trường THCS Hợp Tiến.Thành phần : Toàn thể cha mẹ học sinh của lớp.Chủ toạ(GVCN): Trần Thúy QuỳnhThư kí (đại diện phụ huynh học sinh).Phần I. Kiểm diện: Số phụ huynh có mặt : /32.Phần II.Nội dung: 1. GVCN báo cáo đặc điểm tình hình chung của nhà trường đầu năm học, nhiệm vụ của năm học mới và kết quả các mặt giáo dục của nhà trường năm học 2009-2010.* Thuận lợi:- Các phòng trào nhà trường rất mạnh: Văn nghệ, thể thao, đoàn đội…- Chất lượng ngày một nâng cao:Học lực:Giỏi: 12,5%; khá: 44%; TB: 40,2%; Yếu: 3,3%Hạnh kiểm: Tốt: 61,2%; Khá: 7,7%; TB: 9,7%; Yếu: 1,3%- Học sinh vào THPT đỗ cao xếp thứ 74/273 trường...