Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bien ban hop phu huynh

Lượt xem:1396|Tải về:7|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcBIÊN BẢNHọp phụ huynh giữa năm lớp 9A. Năm học 2010-2011Thời gian: 14h00’ ngày 22 tháng 1 năm 2011Địa điểm: Lớp học 9AThành phần: 1. GVCN: Phạm Thị Thuý Hồng 2. …/22 phụ huynh ( Vắng ……………………………..)NỘI DUNGGVCN thông qua tình hình lớp học từ đầu năm đến thời điểm 22/1/2011Ưu điểm:Đa số các em ngoan , chấp hành tương đối tốt nội quy của trường, lớp đề ra.Chấp hành tương đối nghiêm túc các cuộc vận động lớn trong năm học do ngành giáo dục phát động.Chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông đường bộ.Đa số các em cố gắng trong học tập, học bài và làm bài tập chu đáo trước khi đến lớp.100% HS trong lớp đăng kí ôn thi học sinh giỏi trong các môn: Văn, sử, địa, sinh, lí, cuối HK I chọn được 17 HS tham gia thi HS giỏi cấp huyện....