/3

bien ban hop phu huynh

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1977|Tải về: 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcBIÊN BẢNHọp phụ huynh giữa năm lớp 9A. Năm học 2010-2011Thời gian: 14h00’ ngày 22 tháng 1 năm 2011Địa điểm: Lớp học 9AThành phần: 1. GVCN: Phạm Thị Thuý Hồng 2. …/22 phụ huynh ( Vắng ……………………………..)NỘI DUNGGVCN thông qua tình hình lớp học từ đầ

[Ẩn quảng cáo]