/4

Biên bản họp phụ huynh

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2802|Tải về: 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP 8CThời gian: 7h30 ngày 11 tháng 9 năm 2011Địa điểm: Phòng học lớp 8C- Phòng số 13 tầng 3 Thành phần: GVCN lớp: Bùi Thị Huệ Cùng sự có mặt của .... phụ huynh Vắng: 1..... 2..... 3.....Nội dung: *BÁO CÁO CHUNG CỦA

[Ẩn quảng cáo]