Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Biên bản họp phụ huynh

Lượt xem:1983|Tải về:8|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP 8CThời gian: 7h30 ngày 11 tháng 9 năm 2011Địa điểm: Phòng học lớp 8C- Phòng số 13 tầng 3 Thành phần: GVCN lớp: Bùi Thị Huệ Cùng sự có mặt của .... phụ huynh Vắng: 1..... 2..... 3.....Nội dung: *BÁO CÁO CHUNG CỦA TRƯỜNG1. Duy trì số lượng HS: Tổng số lớp: 22 lớp; Học sinh: 744 em Tổng số HS đầu năm: 744 HS; Đội viên: 744 2. PCGDTHCS: Sẽ được thị xã kiểm tra công nhận vào tháng 10/2011. Năm thứ 12 liên tục được công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.3. Việc đầu tư trang thiết bị, phục vụ dạy học & xây dựng CSVC: - Trường đã có kế hoạch mua và bổ sung thêm sách tham khảo theo yêu cầu của tổ CM.Tiếp tục đầu tư mua 02 bảng thông minh và camera...