/3

bien ban hop phu huynh

Upload: EllyHuyenDang.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 544|Tải về: 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN Họp phụ huynh giữa năm lớp 9A. Năm học 2010-2011 Thời gian: 14h00’ ngày 22 tháng 1 năm 2011 Địa điểm: Lớp học 9A Thành phần: 1. GVCN: Phạm Thị Thuý Hồng 2. …/22 phụ huynh ( Vắng ……………………………..) NỘI DUNG

[Ẩn quảng cáo]