/6

Biên bản họp phụ huynh cuối kỳ I

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1170|Tải về: 15

Biên bản cuộc họp phụ huynh lần thứ Hai* Thời gian: 7h30 ngày 28/12/2011* Địa điểm: Phòng học lớp 7B* Chủ tọa: GVCN Kiều Xuân Họa và có 30 phụ huynh tham gia.* Nội dung: 1. Giáo viên phông qua một số nội dung:Phần 1: Thông qua kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm Của lớp.* Học lực: Giỏi: 7 = 21% (

[Ẩn quảng cáo]