Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Biên bản họp phụ huynh cuối kỳ I

Biên bản cuộc họp phụ huynh lần thứ Hai* Thời gian: 7h30 ngày 28/12/2011* Địa điểm: Phòng học lớp 7B* Chủ tọa: GVCN Kiều Xuân Họa và có 30 phụ huynh tham gia.* Nội dung: 1. Giáo viên phông qua một số nội dung:Phần 1: Thông qua kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm Của lớp.* Học lực: Giỏi: 7 = 21% ( HSG gồm các em sau: Trâm Anh, Đạo, Định, Phương, Thùy, Thu Trang, Xoan), Khá: 12 = 35,3% ( HS khá gồm các em: Lan Anh, Dung, Lê Hương, Tạ Hương, Hiện, Hồng Liên, Tuyết Mai, Kiều Mạnh Tiến, Lê Việt Tiến, Việt, Kim Xuyến), TB: 15 = 44,1%, Yếu: 0* Hạnh kiểm: Tốt: 23 = % Khá : 7 = 21% TB: 4 Yếu: 0Những hoạt động nổi bật của trường:Trường đã phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn I và hiện nay đang tập trung phấn đấu giai đoạn II với...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:591|Tải về:12|Số trang:6

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: