Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Biên bản họp phụ huynh cuối kỳ I

Lượt xem:781|Tải về:13|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

Biên bản cuộc họp phụ huynh lần thứ Hai* Thời gian: 7h30 ngày 28/12/2011* Địa điểm: Phòng học lớp 7B* Chủ tọa: GVCN Kiều Xuân Họa và có 30 phụ huynh tham gia.* Nội dung: 1. Giáo viên phông qua một số nội dung:Phần 1: Thông qua kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm Của lớp.* Học lực: Giỏi: 7 = 21% ( HSG gồm các em sau: Trâm Anh, Đạo, Định, Phương, Thùy, Thu Trang, Xoan), Khá: 12 = 35,3% ( HS khá gồm các em: Lan Anh, Dung, Lê Hương, Tạ Hương, Hiện, Hồng Liên, Tuyết Mai, Kiều Mạnh Tiến, Lê Việt Tiến, Việt, Kim Xuyến), TB: 15 = 44,1%, Yếu: 0* Hạnh kiểm: Tốt: 23 = % Khá : 7 = 21% TB: 4 Yếu: 0Những hoạt động nổi bật của trường:Trường đã phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn I và hiện nay đang tập trung phấn đấu giai đoạn II với...