Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Lượt xem:1422|Tải về:5|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***Biên bản họp phụ huynhThời gian:………/. ……/……..Địa điểm: Lớp…………..Trường THCS Thành phần……………..phụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm.Nội dungGVCN phổ biến công tác trọng tâm của năm học 2007 – 2008Nhận xét về đặc điểm tình hình lớp+ Sĩ số: 39 h/s trong đó 16 Nam 23 NữSĩ số lớp năm 2007-2008: Tăng 5 học sinh, trong đó tiếp nhận thêm 10 h/s giỏi từ lớp khác về và chuyển 5 học sinh học lực khá sang lớp khác. Thuận lợi: Lớp 8A được sự quan tâm đầu tư giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo. Các em học sinh ngoan, học lực nhìn chung đều đạt khá giỏi từ những năm trước.Đội ngũ cán bộ lớp gương mẫu có ý thức trách nhiệm cao. Khó khăn:Vẫn còn một số học sinh chưa thực sự chăm học, ý chí...