/3

BIEN BAN HOP PHU HUYNH HOC KI 1 NAM HOC 2010-2011

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1297|Tải về: 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.BIÊN BẢN(V/v họp phụ huynh học kỳ I năm học: 2010 – 2011). Hôm nay vào lúc ……. giờ……. phút ngày 16 tháng 01 năm 2011, tại phòng học lớp 10/14 trường THPT Phan Châu Trinh. Chúng tôi gồm: 1. Nguyễn Thị Thu Trị GVCN lớp 10/14 2. ………………………………………………………………….Trưởng ban đại diện CMHS lớp 10/14 3. ………………………………………………………………….Thư kí Cùng …………… phụ huynh học sinh lớp 10/14 Tiến hành họp phụ huynh cuối HKI năm học 2010 – 2011 với nội dung như sau: 1. Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình học tập của HS ; nề nếp của HS ở HKI:* Cô Nguyễn Thị Thu Trị Chủ nhiệm lớp……… thực hiện việc nhận xét, tình hình học tập, kết quả chất lượng cũng như việc thực hiện nề nếp của học sinh ở HKI. a/ Đánh giá chung: Ưu điểm: - Qua HKI nhìn chung...