Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Biên bản họp thôn

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Đon Quy, ngày 26 tháng 10 năm 2010Biên bảnHọp thôn bình xét gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến năm 2010Thời gian: 20h ngày 26 tháng 10 năm 2010 Địa điểm: Hội trường thôn.I. Thành phần- Ban mặt trận thôn.- Tổng số hộ có mặt: 19/20 hộ. (Vắng 01 hộ không lý do) II. Nội dung1. Hội nghị tiến hành bình xét gia đình văn hoá năm 2010.- Sau khi thông qua các tiêu chí đánh giá gia đình văn hoá. Hội nghị tiến hành bình xét chấm điểm 20/20 hộ dân trong thôn. Kết quả như sau:+ 19/20 hộ đạt gia đình văn hoá năm 2010.+ 1/20 hộ không đạt gia đình văn hoá (Phạm chuẩn tiêu chí đánh giá) - Hộ ông: Nguyễn Công Ân.2. Tiến hành bình xét Khu dân cư tiên tiến năm 2010.- Hội nghị tiến hành đánh...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:179|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: