/1

Biên bản họp thôn

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 715|Tải về: 0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Đon Quy, ngày 26 tháng 10 năm 2010Biên bảnHọp thôn bình xét gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến năm 2010Thời gian: 20h ngày 26 tháng 10 năm 2010 Địa điểm: Hội trường thôn.I. Thành phần- Ban mặt trận thôn.- Tổng số hộ có mặt: 19/20 hộ.

[Ẩn quảng cáo]