/2

biên bản kết nạp đảng viên

Upload: KySuThiet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1934|Tải về: 6

ĐẢNG UỶ PHƯỜNG 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH4 Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc biên bản KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/2/ 2012 Tại chi bộ Trường Tiểu Học 4 Phường 2. I . Thành phần tham dự: 1 . Tr

[Ẩn quảng cáo]