Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

biên bản kết nạp đảng viên

Lượt xem:1358|Tải về:5|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG UỶ PHƯỜNG 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH4 Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc biên bản KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/2/ 2012 Tại chi bộ Trường Tiểu Học 4 Phường 2. I . Thành phần tham dự: 1 . Trịnh Hương Trúc : Bí thư chi bộ . HT Trường tiểu học 4 phường 22 .Lâm thị Tuyết Linh : Đại diện Đảng Ủy Phường 23 .Trần Rôl : Đảng viên4 . Thạch Thị Nary : Đảng viên - Thư ký5 .Châu văn Thiền : Đảng viên6 .Tăng si Kha : Đảng viên7 .Lý Thị Huyên : Đảng viên 8 . Thạch Long Bô Rết : Đảng viên mới kết nạp NộI DUNG cuộc họpĐ/c Trịnh Hương Trúc thông qua chương trình làm việc, nội dung kết nạp Đảng viên mới.Trần Rôl : dẫn chương trình.Lễ chào cờ .Giới thiệu đại biểu...